Steun de toekomst van ons land

Focus niet enkel op onze erfenis

Ondertekenen

Start-ups en scale-ups zorgen voor innovatie en creëren heel wat nieuwe jobs. Ze zijn cruciaal voor een land dat haar toekomstige economische welvaart en welzijn wil veilig stellen, zeker in onzekere tijden zoals vandaag. Met een gezamenlijk initiatief roept het Belgische start-up ecosysteem daarom de federale en regionale ministers op om de Belgische start-ups en scale-ups te ondersteunen met een staatsgarantie.

De Corona crisis heeft een gigantische impact op onze economie en arbeidsmarkt. De snelheid en wendbaarheid die zo kenmerkend is voor start-ups en scale-ups zal nodig zijn om met de huidige situatie om te gaan en er van te herstellen. De laatste weken bewees het Belgische start-up ecosysteem dat ze haar verantwoordelijkheid wil opnemen door oplossing in het kader van Covid-19 te ontwikkelen (Bingli, DNAlytics, Robovision, Savics, Andaman7, UgenTec, ... ) of met het StartupsXCovid19 solidariteitsplatform waarop meer dan 150 start-ups zich verenigden.

Echter, onze start-ups en scale-ups staan voor een andere uitdaging die hun voortbestaan hypothekeert: dreigende liquiditeitsproblemen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, doet het Belgische start-up ecosysteem een oproep aan onze federale en regionale overheden om onze start-ups en scale-ups te ondersteunen met een staatsgarantie.

De liquiditeitsproblemen waar het start-up ecosysteem mee wordt geconfronteerd, worden veroorzaakt door risico-aversie, onzekerheid en angst omwille van Covid-19. Hierdoor ziet de meerderheid van onze start-ups en scale-ups dat klanten afhaken, contracten worden uitgesteld en dat investeerders en financiers op de rem gaan staan. Omdat ze geen financiële buffers hebben, heeft meer dan de helft van de Tech start-ups een runway van zo’n 6 maanden. Dat betekent dat liquiditeitsproblemen op korte termijn hun concurrentievermogen beschadigen en zelfs zal leiden tot het haast volledig verwateren van het Belgische start-up ecosysteem.


Ons voorstel

Wanneer een start-up/scale-up 25% van haar financiële noden ingevuld krijgt via privé-investeerders, dan verleent de overheid een staatsgarantie voor leningen/investeringen in de resterende 75%.

Dit maakt het makkelijker voor start-ups en scale-ups om snel hun liquiditeitsprobleem aan te pakken.

De toezegging van 25% door ervaren investeerders, vormt een sterk bewijs van het potentieel van de start-up/scale-up waardoor de overheid de staatsgarantie op enkele dagen kan verlenen.

Als Belgisch start-up ecosysteem waarderen we de inspanningen die reeds werden geleverd, zoals de €250 miljoen die de Vlaamse Overheid vrijmaakt voor achtergestelde leningen aan Vlaamse start-ups. We moedigen de Brusselse en Waalse Overheden aan om dit voorbeeld te volgen. In aanvulling op de staatsgarantie die we voorstellen, maken dergelijke inspanningen een positief verschil voor het Belgische start-up ecosysteem.

Frankrijk en Duitsland toonden alvast de daadkracht en het leiderschap om de juiste maatregelen te nemen om hun start-ups te ondersteunen. Nederland is hetzelfde aan het doen. Het Belgische start-up ecosysteem doet daarom een oproep aan de federale en regionale ministers in België om niet achter te blijven en onze start-ups en scale-ups te ondersteunen met de staatsgarantie.

Samen maken we onze economie, onze welvaart en ons welzijn toekomstbestendig!

Deze oproep wordt gedragen door 1027 startups: